Často kladené dotazy

Technické a produktové dotazy

Jaký je rozdíl mezi HAIDY Home a HAIDY Plus?
HAIDY Home je kompaktní systém, který vyniká rychlou instalací a velmi jednoduchou obsluhou s přehledným uživatelským rozhraním. HAIDY Plus je systém detailně šitý na míru konkrétnímu uživateli, který navíc nabízí i multimediální funkce (kamerový systém, multiroom audio), grafické uživatelské rozhraní zobrazující půdorysnou mapu konkrétního objektu, uživatelsky definovatelné podmínkové akce, management energií včetně predikce spotřeby a mnoho dalšího.
Jak se systém HAIDY Home ovládá?
Systém se ovládá stejně jako standardní elektroinstalace pomocí nástěnných vypínačů, zabezpečovací zařízení pak klávesnicí s čtečkou RFID. Grafické uživatelské rozhraní představují webové stránky přístupné z Vašeho chytrého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. K dispozici je rovněž nativní aplikace pro systémy Android a iOS.
Jaké jazykové verze jsou k dispozici?
V současné době disponujeme verzemi v češtině a angličtině. Lokalizace pro další světové jazyky se aktuálně připravuje. Systém HAIDY Home umožňuje lokalizovat uživatelské rozhraní pro libovolný jazyk do 1 měsíce od objednání.
Jaké nabízíte koncové prvky?
Kompletní seznam prvků včetně technických údajů naleznete v katalogu prvků HAIDY Home.
Bude k dispozici i ovládání klimatizace pro HH?
Tato funkce je zařazena do plánu dalšího vývoje systému HAIDY Home. Ohledně aktuálních informací prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.
Kdy bude možné využít i bezdrátové řešení?
Plán vývoje systému HAIDY Home předpokládá dostupnost bezdrátového řešení pro zákazníky v druhé polovině roku 2014.
Plánujete začlenit multimediální funkce do HAIDY Home (audio/video)?
Koncepce HAIDY Home se soustředí především na řízení provozních technologií a zabezpečení objektu. Implementace multimediálních funkcí zatím není zvažována.
Jaká je mapa rozvoje produktu pro nejbližší období (roadmap)?
V průběhu roku 2014 počítáme s rozšířením počtu připojitelných vypínačů, vytápěných zón, se začleněním GSM komunikace, managementu energií a bezdrátového řešení.
Jaký používáte hardware?
Systém HAIDY Home je založen na PLC automatech společnosti Teco, která se věnuje vývoji a výrobě této technologie již několik desetiletí. Jedná se o autonomní řídicí jednotku připojenou k lokální síti, která komunikuje po sběrnici CIB s dalšími prvky systému. Tyto prvky sbírají informace (např. měření fyzikálních veličin) a řídí připojená zařízení (např. sepnutím relé anebo analogovým napětím 0–10 V).
Jaká je topologie systému HAIDY Home?
Systém je založen na dvouvodičové sběrnici typu CIB, která umožňuje libovolné větvení a zajišťuje kromě datové komunikace rovněž napájení připojených prvků. K těmto prvkům je pak možné připojit různá zařízení zabezpečovací techniky (detektory pohybu, magnetické kontakty, detektory kouře), osvětlovací tělesa, zásuvky, rolety, žaluzie, přímotopy, termohlavice radiátorů, rekuperace a vesměs všechny prvky, které lze řídit přepínacím relé.
Jaké používáte protokoly na sběrnicích?
Použitá sběrnice je typu CIB. Komponenty připojitelné k řídicí jednotce HAIDY Home naleznete v katalogu prvků HAIDY Home.
S jakými frekvencemi a protokoly pracuje bezdrátové řešení?
Použitá frekvence je 868 MHz. Protokol je proprietární, komunikace je zabezpečena šifrováním.
Lze produkty rozšířit o další hardware?
Systém HAIDY Home má pevně danou množinu prvků na sběrnici. Z těchto prvků je pak možné vytvořit konfiguraci přesně podle požadavků zákazníka. Systém je navržen tak, aby uspokojil potřeby naprosté většiny majitelů menších i větších nemovitostí.
Je možné produkty modifikovat?
Společnost HAIDY a.s. neustále pracuje na vývoji a rozšiřování funkcí systému. Modifikace softwaru ze strany zákazníka nebo servisního partnera možná není. V případě, že požadujete doplnění funkčních modulů, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Dotazy ohledně partnerské spolupráce

Jaká je dodací lhůta systému HAIDY Home?
Dodací lhůta kusového množství je do 4 týdnů od objednání. S individuálními požadavky při odběru většího rozsahu se prosím obracejte na naše obchodní oddělení, mimo ČR a SR pak na naše exportní oddělení.
Jakým způsobem jsou řešeny případné reklamace?
Případné reklamace řeší autorizovaní servisní partneři s podporou HAIDY nebo distributora HAIDY v příslušné zemi.
Které produkty lze nabízet v zemích mimo ČR a SR?
Exportním produktem v našem portfoliu je aktuálně systém HAIDY Home. Více informací Vám poskytne naše exportní oddělení.
Jak se produkt instaluje?
Servisní partner obdrží všechny potřebné komponenty včetně řídicí jednotky s nahraným softwarem HAIDY. Fyzickou instalaci, zapojení kabeláže a jednoduchou konfiguraci pomocí webového rozhraní provede certifikovaný servisní partner.
Splňuje systém HAIDY Home legislativní požadavky pro provoz v naší zemi?
Všechny prvky systému HAIDY Home splňují požadavky evropských norem a jsou opatřeny značkou CE. Pokud máte zájem o instalaci systému v zemích mimo EU, kontaktujte prosím naše exportní oddělení ohledně detailních informací o rozsahu platných certifikací pro Vaši zemi.
Kdy bude k dispozici pro partnerský prodej systém HAIDY Plus?
Partnerský prodej HAIDY Plus bude zařazován pro jednotlivá teritoria v závislosti na marketingových plánech společnosti HAIDY a konkrétních partnerů v jednotlivých zemích.
Jaké jsou obchodní podmínky pro servisní partnery a distributory?
Koncové a partnerské ceny jsou dány obchodní politikou společnosti HAIDY a.s. a jsou včetně dalších souvisejících informací k dispozici na partnerském portálu přístupném pro naše servisní a distribuční partnery. Nabízíme velmi atraktivní obchodní podmínky, které Vám sdělíme v rámci bilaterálních jednání.
Jaký je obchodní model pro export?
V každé zemi, ve které chceme prodávat řešení HAIDY, bude specializovaný distributor a síť vyškolených partnerů (resellerů). Partneři budou zajišťovat dodávku, instalaci a servis řešení HAIDY koncovým zákazníkům, distributor bude obstarávat marketingovou podporu prodeje v dané zemi, logistiku dodávek zboží od HAIDY k partnerům a jejich technickou a obchodní podporu.
Jaké plánujete marketingové aktivity v naší zemi?
Marketingovou podporu budeme zajišťovat prostřednictvím našich distributorů – zejména chceme podporovat účast na odborných veletrzích a výstavách a on-line mediální prezentaci našich produktů.
Máte zastoupení v naší zemi?
Síť našich partnerů v ČR se postupně rozrůstá, její stav můžete sledovat v seznamu partnerů na našich webových stránkách zde. Mapu partneru v ostatních zemích připravujeme. Pokud máte zájem stát se naším distributorem nebo resellerem ve Vaší zemi, kontaktujte nás se základními informacemi o Vaší společnosti a stručným popisem Vašich záměrů na adrese sales@haidy.cz.
Kde můžeme získat produktové materiály, návody?
Základní materiály jsou dostupné v sekci „Dokumentace a podpora“ na našich webových stránkách. Další materiály a nástroje na podporu prodeje najdete v partnerské sekci našich webových stránek, kam mají přístup naši smluvní partneři a distributoři.
Kde získáme partnerské ceny?
Partnerské podmínky včetně cen získají smluvní partneři a distributoři na našem partnerském portále. Kromě jiného zde naleznou i on-line kalkulátor cen pro systém HAIDY Home.
Jakým způsobem budou realizovány dodávky do zemí mimo ČR a SR?
Dodávku zboží zajišťujeme prostřednictvím našich distributorů. Pokud ve Vaší zemi není distributor a Vy máte zájem o dodávku našich řešení, kontaktujte nás prosím na adrese sales@haidy.cz.
Co máme udělat, pokud se chceme stát distributorem nebo resellerem systému HAIDY v zemích mimo ČR a SR?
Kontaktujte nás a sdělte nám základní informace o Vaší společnosti a stručný popis Vašich záměrů na e-mail sales@haidy.cz.