Hlavní výhody HAIDY Home Co umí HAIDY Home Technické řešení HAIDY Home


Hlavní výhody
info@haidy.cz
+420 234 676 333.
www.haidy.cz


Co umí HAIDY Home

Řízení vytápění

umožňuje nezávislou regulaci teploty v samostatných topných zónách (místnostech). K dispozici jsou čtyři typy topných zón, které můžete pomocí systému HAIDY Home ovládat: teplovodní radiátory, teplovodní podlahové topení, elektrické konvekční topení (přímotopy, elektrické radiátory) a elektrické podlahové topení (topné rohože).
Nezávislých topných zón může být až 21, různé typy zón lze libovolně kombinovat. Každá topná zóna může obsahovat jedno nebo více topných těles. Jedin ou výjimkou jsou teplovodní radiátory, kde platí, že každý radiátor je samostatnou topnou zónou. V každé zóně je umístěn jeden nástěnný teploměr, který měří aktuální teplotu dané zóny (místnosti). U elektrického podlahového topení je pak možné řídit topení i na základě teploty v podlaze, což je vhodné zejména jako ochrana podlahy tam, kde jsou použity podlahové krytiny, kterým neprospívají vyšší teploty.
Pro každou topnou zónu je k dispozici pět režimů topení – útlum, standard, komfort, svátek a dovolená. Teploty pro jednotlivé režimy si k příslušné zóně můžete nastavit dle Vašich požadavků. Tyto režimy pak můžete aktivovat buď manuálně, nebo automaticky prostřednictvím časových programů. Denní časový program pak můžete obsahovat až šest časových úseků, pro které můžete volit jeden z režimů útlum, standard a komfort. Režim dovolená je celodenní a je vhodný zejména pro dlouhodobou nepřítomnost. Speciální režim svátek pak nastaví pro takto definovaný den režimy jako pro neděli a využívá se jako výjimka z pravidelných časových programů. České státní svátky jsou již předdefinované a aktivují se automaticky, další čtyři lze nastavit uživatelsky.

Zabezpečovací zařízení

zajistí zabezpečení domu či bytu jak proti narušiteli, tak proti požáru. Prostřednictvím prostorových čidel pohybu PIR a magnetických kontaktů na oknech nebo dveřích lze detekovat vniknutí do objektu, čidla kouře nebo zvýšené teploty pak upozorní na nebezpečí požáru. Řídící jednotka je zálohována akumulátorem, takže systém zůstává funkční i při výpadku proudu. Na vzniklý poplach pak upozorní vnitřní nebo venkovní siréna. Každá událost je pak uložena do paměti historie a důležité události jsou odesílány textovou zprávou SMS na mobilní telefon nebo emailem, podporována je i komunikace s pulty centrální ochrany.
Systém nabízí 16 nezávislých okruhů pro připojení PIR nebo magnetických kontaktů. Ke každému okruhu může být připojeno až 10 magnetických kontaktů nebo 4 detektory pohybu PIR, každý okruh umožňuje i detekci sabotáže (tamper). Jednotlivé vstupy mohou být libovolně přiřazeny do jedné nebo více ze 6 bezpečnostních zón. Zóny mohou být rozděleny podle fyzického umístění připojených detektorů, např. přízemí, podkroví a garáž, nebo podle typu detektoru, např. zabezpečení oken, detektory pohybu, požární detektory, případně i jakkoliv jinak dle úvahy uživatele. Zóny mohou být nastaveny jako permanentně aktivní, např. pro detektory požáru nebo hlídání cenných předmětů či uměleckých děl. Každý vstup může být dočasně vyřazen (bypass), vyřazení je platné až do jeho zrušení.
Aktivaci zabezpečení lze provést z nástěnné klávesnice zadáním kódu, bezkontaktní kartou, odchodovým tlačítkem nebo z webového rozhraní. Deaktivace zabezpečení nebo zrušení stavu poplachu se provádí vždy pouze magnetickou kartou, nebo zadáním kódu, a to na klávesnici nebo ve webovém rozhraní. Aktivaci zabezpečení lze provázat s odchodovým režimem, kdy lze po zakódování uvést dům do stavu útlumu, vypnout světla a definované zásuvky nebo aktivovat automatické spouštění rolet.

Ovládání osvětlení a zásuvek

umožňuje ovládat veškerá svítidla, včetně jejich stmívání. Světla mohou být jakéhokoliv typu, ovládat lze jak klasická světla žárovková, zářivková nebo halogenová, tak i moderní úsporná LED nebo RGB svítidla. Ovládat lze i zásuvky, které lze také stmívat. K dispozici je až 42 samostatných okruhů. Pro každý okruh lze uživatelsky nastavit, má-li být světelný, nebo zásuvkový. Každému okruhu může být přiřazen jeden nebo více vypínačů, který tento okruh ovládá. Platí to i naopak, k jednomu vypínači lze přiřadit více světelných okruhů, možná je jakákoliv kombinace. Vypínačů může být až 42 a kromě ovládání světel nebo zásuvek je lze použít i pro ovládání rolet nebo žaluzií.
Využít lze 8 světelných scén, kdy scéna je společné nastavení pro libovolnou skupinu světel. Světla lze ovládat i na základě intenzity osvětlení (světlo se zapne, pokud klesne intenzita osvětlení pod určitou úroveň, např. po soumraku). Světla mohou být zapínána jen na určitý čas, což je vhodné pro osvětlení schodišť a chodeb, kde se rozsvícené světlo po např. 5 minutách samo zhasne. Stejně jako vytápění, i světla a zásuvky lze ovládat časovými programy, což lze využít např. pro simulaci přítomnosti, venkovní osvětlení nebo odpojování některých zásuvkových okruhů v definovaném čase. Časový program má pro každý den k dispozici šest časových úseků. Pro každý takovýto časový úsek pak lze volit jeden ze tří režimů osvětlení – zapnuto, vypnuto a ovládání podle intenzity osvětlení.
Velmi užitečné jsou i hromadné funkce, které umožní jednou akcí vypnout všechna světla, tato funkce vhodně doplňuje odchodový režim. Zhasnout či rozsvítit všechna světla lze i jedním tlačítkem přímo z úvodní stránky webového ovládacího rozhraní.

Ovládání rolet a žaluzí

řeší ovládání stínících prvků a a dalších pohonů, jako jsou garážová vrata nebo vjezdové brány. K dispozici je až 16 samostatných okruhů. Každý okruh lze uživatelsky nastavit, jedná-li se o roletu, žaluzii nebo garážová vrata či bránu. Každému okruhu může být přiřazen jeden nebo více vypínačů, který tento okruh ovládá. Platí to i naopak, k jednomu vypínači lze přiřadit více roletových okruhů, možná je jakákoliv kombinace. Vypínačů může být až 42 a kromě ovládání rolet nebo žaluzií je lze použít i pro ovládání světel nebo zásuvek.
U rolet je ovládán pohyb nahoru a dolů, u žaluzií pak pohyb nahoru, dolů a naklápění lamel. Díky tomu, že multifunkční vypínače disponují čtyřmi tlačítky a dokáží rozlišit krátký a dlouhý stisk, lze velmi jednoduše ovládat jedním vypínačem např. roletu a světlo v jedné místnosti.
Stejně jako vytápění, i rolety a žaluzie lze ovládat časovými programy, což je vhodné např. pro stínění v určitých předem definovaných časech nebo simulaci přítomnosti. Hromadné stažení nebo vytažení všech rolet pak lze provést jedním tlačítkem přímo z úvodní stránky ovládací aplikace nebo kterýmkoliv vypínačem, kterému bude tato funkce přiřazena.

Řízení větrání a rekuperace

nabízí pokročilé inteligentní ovládání rekuperace. U některých typů rekuperací dokáže HAIDY plně nahradit řídící jednotku rekuperace, zákazník tedy nemusí pořizovat řídící modul od výrobce rekuperace. Toto platí např. pro rekuperace Paul nebo Nilan. Navíc HAIDY přidává takové funkce, jako je automatické ovládání časovými programy nebo větrání na základě obsahu CO2 nebo vlhkosti. Přínosem je i možnost jednoduše přepnout rekuperaci do režimu chlazení nebo aktivovat ochranu proti námraze.
Ovládat lze i rekuperační jednotky řízené jiným způsobem, např. rekuperace Atrea. Pak je ale nutné ponechat řídící jednotku rekuperace a ovládání probíhá tak, že HAIDY ovládá rekuperaci pomocí této řídící jednotky. Funkcionalita je podobná jako je popsáno výše, rozdíl je v tom, intenzita větrání nemusí být plynule nastavitelná, ale probíhá v úrovních definovaných řídící jednotkou rekuperace.
U rekuperace je k dispozici pět režimů větrání – útlum, standard, komfort, svátek a dovolená. Intenzity větrání pro jednotlivé režimy si můžete nastavit dle Vašich požadavků. Tyto režimy pak můžete aktivovat buď manuálně, nebo automaticky prostřednictvím časových programů. Denní časový program pak můžete obsahovat až šest časových úseků, pro které můžete volit jeden z režimů útlum, standard a komfort. Režim dovolená je celodenní a je vhodný zejména pro dlouhodobou nepřítomnost. Speciální režim svátek pak nastaví pro takto definovaný den režimy jako pro neděli a využívá se jako výjimka z pravidelných časových programů.

Měření energií

umožňuje měřit spotřeby elektrické energie, vody a plynu. Měří se zpravidla na vstupu energií do budovy a u důležitých spotřebičů, jako je např. tepelné čerpadlo nebo elektrický bojler. Měření je možné provádět až na osmi místech. Možné je jak měření spotřeby, tak i výroby, což lze využít např. pro monitorování fotovoltaického systému.
Výsledky měření lze využít jak pro statistickou analýzu a informaci o spotřebách, tak i pro reakci na definované události. V případě překročení definované hladiny spotřeby energie lze vykonat akci, např. při výrazném překročení objemu odběru vody zastavit její přívod, nebo v případě dostatečného výkonu fotovoltaického systému spustit definovaný spotřebič. O událostech lze zasílat i notifikace prostřednictvím SMS nebo emailu.

Bezdrátové řešení

umožňuje nasazení HAIDY Home všude tam, kde není možné instalovat kabeláž. Mohou to být již dokončené objekty, nebo místa, kde z technických důvodů kabeláž instalovat nelze (např. vypínače na skleněných příčkách). Bezdrátově mohou být připojeny multifunkční vypínače, ovládána spínaná světla, zásuvky a všechny typy topných zón.
Bezdrátové ovládání lze použít skutečně pouze pro ovládání jednotlivých prvků. Veškerá zařízení jako světla, zásuvky nebo elektrické radiátory vyžadují silové elektrické napájení, takže takovéto řešení předpokládá, že ovládané spotřebiče mají vlastní silový přívod elektřiny, který bude ovládán právě bezdrátovým spínacím prvkem.

Ovládací prvky

umožňují několik způsobů, jak ovládat jednotlivá zařízení. Aplikace, dostupná z počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, umožňuje ovládat veškeré prvky systému a provádět všechna potřebná nastavení. Osvětlení, zásuvky, rolety a žaluzie lze ovládat i prostřednictvím nástěnných multifunkčních vypínačů. Tyto vypínače jsou vzhledově shodné s klasickými vypínači a jsou k dispozici v několika designových i barevných provedeních. Každý vypínač má čtyři tlačítka, každé tlačítko rozlišuje krátký a dlouhý stisk. Typické využití takového vypínače je ovládání více světel v jedné místnosti nebo kombinace ovládání světel a rolet nebo žaluzií. Tímto způsobem se výrazně sníží počet potřebných ovládacích prvků, ovládání je velmi intuitivní a logicky uspořádané.

Příklad nastavení

čtyřtlačítkového vypínače pro ovládání světla a žaluzie: levá dvojice tlačítek ovládá světlo, stisk levého horního tlačítka rozsvítí, stisk levého dolního tlačítka zhasne; dlouhý stisk pravého horního tlačítka vytahuje žaluzii nahorů, dlouhý stisk pravého dolního tlačítka stahuje žaluzii dolů, krátký stisk jednoho z pravých tlačítek pak zastaví pohyb a naklápí lamely žaluzie na jednu či druhou stranu.


TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Klasická „drátová“ varianta pro novostavby a totální rekonstrukce

Link Pro novostavby domů či bytů, totální rekonstrukce a obecně všechny případy, kde je možná instalace kabeláže, doporučujeme variantu drátovou. Veškeré komponenty HAIDY Home jsou tak propojeny dvouvodičovou drátovou sběrnicí. Topologie sběrnice může být libovolná tak, aby její provedení bylo co nejjednodušší a nejkratší. Prvky jsou umístěny buď přímo v rozvaděči, nebo v podomítkových krabicích v místnostech podle toho, co je výhodnější z hlediska instalace. Na sběrnici v jednotlivých místnostech tak mohou být připojeny jak ovládácí a snímací prvky (např. vypínače, senzory teploty nebo CO2), tak i akční členy ovládající příslušný spotřebič (např. servohlavice topení, spínače osvětlení a zásuvek, stmívače). Výhodou sběrnicového řešení je úspora kabeláže a vyšší bezpečnost díky tomu, že veškeré ovládací prvky jsou napájeny bezpečným nízkým napětím.

Bezdrátová varianta pro dokončené domy a byty

Link V již dokončených domech, bytech a všude tam, kde z jakéhokoliv důvodu nelze instalovat kabeláž využijete bezdrátovou varianty HAIDY Home. Tato varianta využívá ke komunikaci mezi jednotlivými prvky HAIDY Home bezdrátové sběrnice.
Pozn: bezdrátová varianta bude k dispozici v průběhu druhého čtvrtletí 2014.

Architektura systému

Základem celého systému je software pro řízení technologií inteligentních budov HAIDY Home. Jedná o modifikovanou a zjednodušenou variantu software HAIDY Plus tak, aby mohla být provozována i na systémech typu PLC. Po technické stránce je řešení HAIDY Home postaveno na hardwarových komponentech společnosti Teco, které se osvědčily v tisících domácích i průmyslových instalací.